Naziv predmeta
Broj sati
Ukupni br. sati
1. razred
2. razred
3. razred
tjedno
godišnje
tjedno
godišnje
tjedno
godišnje
Hrvatski jezik
3
105
3
105
3
96
306
Strani jezik
2
70
2
70
2
64
204
Povijest
2
70
-
-
-
-
70
Vjeronauk/Etika
1
35
1
35
1
32
102
TZK
1
35
1
35
1
32
102
Politika i gospodarstvo
-
-
2
70
-
-
70
Računalstvo
2
70
-
-
-
-
70
Fotografija
1
35
2
70
2
64
169
Fotofizika
2
70
-
-
-
-
70
Poznavanje materijala
-
-
2
70
-
-
70
Matematika u struci
2
70
1
35
1
32
137
Digitalna fotografija
-
-
1
35
2
64
99
Tehnike snimanja
-
-
 
 
2
64
64
Izborni predmet : tjelesna i zdravstvena kultura, matematika, prirodoslovlje ili predmet iz strukovnog područja
1
35
2
70
3
96
201
Praktični dio programa
 
C 1- tehnološke vježbe
 
35
 
35
 
64
134
C 2 - Praktična nastava u školi
(maksimalno)
 
 
 
325
 
 
 
235
 
 
 
96
 
656
C 3 - Praktična nastava u radnom procesu
(minimalno)
 
540
 
630
 
640
1810